Placering

Vent 24 timer eller mere, før du bruger Evo. Flasken skal opvarmes til stuetemperatur før brug. Et pludseligt temperaturskifte kan få flasken til at revne.

Vælg en placering i et rum med en temperatur mellem 20 og 24 ºC.
Placer Evo væk fra træk for at forhindre langsom bevægelse. Træk kan desuden forårsage, at lyset går ud.
Hold Evo væk fra børns og dyrs rækkevidde for at undgå brud.
Placer Evo væk fra sollys for at undgå blegning.
Sæt den ikke på tæpper, og bloker ikke ventilationen under lampen.

Opsætning

 1. Placer glasbasen på en plan overflade. Det kan være nødvendigt at placere en varmesikker måtte på overfladen.
 2. Placer et fyrfadslys i glasset.
 3. Placer metalbunden på glasset og kontroller, at den sidder korrekt.
 4. Placer flasken på toppen af metalbunden og metaltopstykket på toppen af flasken.
 5. Tænd fyrfadslyset gennem basens åbning.

Brug

Det vil tage Evo 40-50 minutter at varme op, afhængigt af den omgivende rumtemperatur og det mærke af fyrfadslys, der bruges.
Efter 4 timers brug, eller tidligere, pustes fyrfadslyset forsigtigt ud uden at berøre produktet, da det nu vil være varmt.
Brug et nyt fyrfadslys hver gang, du bruger produktet, for at undgå at skulle skifte det under brugen.
Rengør flaskens base før hver brug. Dette vil fjerne al sod, som fyrfadslyset kan have efterladt på flaskens base.
Brug kun de små fyrfadslys, der brænder i 4 timer, da længerevarende lys vil brænde for længe. [Fyrfadslys med en enkelt væge, maks.  3,8 cm i diameter og 1,6 cm højt.]

ADVARSEL: DETTE ER IKKE LEGETØJ!

 • Brug ikke Evo med Neo-flasker eller gamle Telstar- eller Baby-flasker. Neo-flasker har en plastbelægning, der smelter. Ældre Telstar- og Baby-flasker kan sidde for tæt på stearinlyset, brug kun flasker købt hos Mathmos inden for de sidste to år.
 • Brug aldrig lampen mere end 4 timer på noget tidspunkt, da den vil blive meget varm og dermed farlig.
 • Berør aldrig flasken eller metaldelene, mens produktet er tændt, da de bliver meget varme.
 • Lad altid produktet køle af i en time efter brug, før det eller fyrfadslyset berøres.
 • Flasken må ikke flyttes eller rystes, mens den er i brug og i en time derefter, da det vil forårsage uoprettelig dannelse af uklarheder.
 • Lad ikke produktet være uden opsyn i nærheden af små børn og dyr.
 • Flaskens indhold er ikke farligt og kan bortskaffes på normal vis.
 • Hvis der spildes væske på huden, eller den kommer i kontakt med øjnene, hældes koldt vand på. Søg læge, hvis der viser sig nogen symptomer.

Mathmos Stearinlys Lavalampe Instruktioner

Brug af Stearinlys

Læs, og følg altid producentens vejledning, der følger med lysene.

 1. Lad aldrig et tændt lys være uden opsyn.
 2. Brænd lyset uden for børns og kæledyrs rækkevidde.
 3. Klip vægen ned til ca. 1 cm, før lyset tændes.
 4. Tænd ikke lys på eller nær noget, der kan antændes.
 5. Læs, og følg altid producentens vejledning, der følger med lysene. Fjern al emballage før brug.
 6. Placer ikke lys i træk.
 7. Hold lysets flydende stearin fri for tændstikker og andet affald for at undgå flammer. Hvis lyset bliver for varmt og flammer op, dækkes det med en fugtig klud.
 8. Brug ikke vand til at slukke flammen.