Mathmos Astro Lavalampe Instruktioner

Placering

Sæt din lampe på en jævn overflade i et rum med en temperatur på mellem 20 °C og 24 °C.

Sæt lampen i sikker afstand fra:

 • børn under 14 år – for at undgå brud
 • sollys – for at forhindre afblegning
 • træk – for at forhindre langsom bevægelse
 • kolde områder – for at forhindre frysning
 • varme områder – for at forhindre overophedning
 • dyr – for at forhindre brud
 • sæt den ikke på tæpper, og bloker ikke ventilationen under lampen

Opsætning og opvarmning

Montér flasken på underdelen med skruekapslen på toppen. Hvis den ikke sidder lige, kan den drejes den lidt. Sæt den derefter i stikkontakten, og tænd den. NB. Det er normalt, at glasset har små luftbobler og støbemærker.

Sørg for at holde lampen væk fra direkte sollys for at forhindre farven i at afblege. Opvarmning tager mellem 1 og 3 timer afhængigt af modellens størrelse og den omgivende temperatur. Der kan dannes stalagmitformer under opvarmningen. Disse vil derefter smelte, og lavaen vil begynde at flyde. Bemærk, at opvarmningstiden bliver kortere efter adskillige ganges brug.

Betjening

Din Mathmos lavalampe vil virke bedst, når den har været brugt fire til fem gange. De første par gange kan der optræde små luftbobler i lavaen.

Lad ikke lampen være tændt mere end seks timer om dagen, og lad den ikke overophede. Derved kan lampens levetid forlænges. Overophedning kan forekomme, når der er enten en stor boble eller mange små bobler.

Lampen må aldrig flyttes eller rystes, når den er i brug eller stadig varm, da det kan forårsage uklarhed, som ikke kan repareres. Bemærk venligst, at det er normalt, at underdelen bliver meget varm.

Reservedele

Når din lavalampe nærmer sig slutningen af sin levetid, vil den begynde at blive uklar, farverne kan afblege, og den vil ikke flyde så godt, som den plejede. Dette vil ske efter ca. 2.000 timers brug. Du kan købe en ny flaske på www.mathmos.dk i de for øjeblikket tilgængelige farver. Bemærk, at vi ikke genopfylder flaskerne. Flasken må under ingen omstændigheder åbnes, og der må ikke tilsættes væske.

Hvis pæren springer, skal den udskiftes med en ny af samme type og styrke. Isæt kun en korrekt pære, som angivet på etiketten på underdelen. Pærer kan købes på www.mathmos.dk ligesom mange andre reservedele.

Sikkerhed

Denne lampe opfylder de relevante sikkerhedsstandarder og er forsynet med den lovpligtige garanti i det land, hvor den er købt. Væsken i lamperne er ikke farlig, og den kan kasseres på normal vis (se yderligere oplysninger på vores online Ofte Stillede Spørgsmål). Brug aldrig en lampe, hvis flasken har været tabt, da det vil skabe svaghed i glasset. Anskaf en erstatningsflaske, og kassér den gamle. Lad ikke lampen være uden opsyn i nærheden af små børn. Hvis væsken ved en fejltagelse sluges, skal der drikkes masser af vand. Hvis den kommer i kontakt med huden eller øjnene, skylles med koldt vand. Hvis der opstår nogen symptomer, skal der søges læge.

Mathmos Stearinlys Lavalampe Instruktioner

Tilbage ▲

Fireflow, Pod and Pod+

ADVARSEL!! DETTE ER IKKE LEGETØJ

Brug aldrig lampen mere end 4 timer på noget tidspunkt, da den vil blive meget varm og dermed farlig.

Berør aldrig flasken eller metaldelene, mens produktet er tændt, da de bliver meget varme.

Lad altid produktet køle af i en time efter brug, før det eller fyrfadslyset berøres.

 • Flasken må ikke flyttes eller rystes, mens den er i brug og i en time derefter, da det vil forårsage uoprettelig dannelse af uklarheder.
 • Brug kun de små fyrfadslys, der brænder i 4 timer, da længerevarende lys vil brænde for længe.
 • Brug et nyt fyrfadslys hver gang, du bruger produktet, for at undgå at skulle skifte det under brugen.
 • Rengør flaskens base før hver brug for at rense sod væk, som fyrfadslyset måtte have afsat på flasken.
 • Lad ikke produktet være uden opsyn i nærheden af små børn og dyr.
 • Flaskens indhold er ikke farligt og kan bortskaffes på normal vis.
 • Hvis der spildes væske på huden, eller den kommer i kontakt med øjnene, hældes koldt vand på. Søg læge, hvis der viser sig nogen symptomer.

BRUG AF LYS


pod_fireflow_candle_lava_lamp_instructions

Læs, og følg altid producentens vejledning, der følger med lysene.

 1. Lad aldrig et tændt lys være uden opsyn.
 2. Brænd lyset uden for børns og kæledyrs rækkevidde.
 3. Klip vægen ned til ca. 1 cm, før lyset tændes.
 4. Tænd ikke lys på eller nær noget, der kan antændes.
 5. Læs, og følg altid producentens vejledning, der følger med lysene. Fjern al emballage før brug.
 6. Placer ikke lys i træk.
 7. Hold lysets flydende stearin fri for tændstikker og andet affald for at undgå flammer. Hvis lyset bliver for varmt og flammer op, dækkes det med en fugtig klud.
 8. Brug ikke vand til at slukke flammen.

PLACERING

På en plan overflade i en rumtemperatur på mellem 20 og 24 ºC. Sæt den ikke på tæpper, og bloker ikke ventilationen under lampen.

Væk fra:
Børn og dyr – for at undgå brud
Sollys – for at undgå blegning
Træk – for at undgå langsom funktion og at lyset går ud

OPSÆTNING

 1. Indsæt den runde metalindsats i basen i den anviste position, som vist på illustrationen.
 2. Sæt flasken på toppen og metalhætten på toppen af flasken.
 3. Tænd fyrfadslyset, og sæt det ind i basens åbning.

OPVARMNING

Mellem 20 og 40 minutter, afhængigt af rumtemperaturen og det mærke af fyrfadslys, der anvendes.

Sluk: Efter 4 timers brug, eller tidligere, pustes fyrfadslyset forsigtigt ud uden at berøre produktet, da det nu vil være varmt.

Mathmos Neo Lavalampe Instruktioner

Tilbage ▲

Placering

 • Vælg en position på en væg med en passende ren, flad overflade, som egner sig til montering.
 • Anbring den ikke i nærheden af kulde- eller varmekilder, såsom en ovn eller aircondition. Produktet fungerer bedst ved en rumtemperatur på mellem 20 ºC og 24 ºC.
 • Hold ledningen væk fra opvarmede overflader.
 • Af hensyn til at opnå den bedste ydelse anbefaler vi at holde produktet væk fra: Sollys for at undgå blegning, træk og kolde steder for at undgå langsom funktion og frysning, varme steder for at undgå overophedning.
 • Kun til indendørs brug.

Børn

Dette produkt er fremstillet i overensstemmelse med de relevante sikkerhedsstandarder. Ved brug med børn foreslår vi dog, at man sikrer, at produktet ikke vælter ned på gulvet, og at man fastgør produktet til en overflade, se nedenfor. Når Neo ikke er fuldt monteret, må den ikke efterlades inden for børns rækkevidde, da den indeholder små dele.

Set Up & Warm Up


mathmos_neo_lava_lamp_instructions

Dette produkt leveres med 8 komponenter:

 1. Base
 2. Flaske
 3. Langarmsstykke
 4. M4 skrue x 1
 5. M2.5 unbrakonøgle x 1
 6. Skifter strømadapter
 7. UK udskifteligt stik
 8. EU-udskifteligt stik

Sådan samles:

 1. Placer basen på en stabil og flad overflade. VALGFRI: Basisringen har x2 skruehuller, der giver dig mulighed for at fastgøre basen (hvis påkrævet) på en passende flad, jævn overflade. Vi anbefaler, at du bruger passende skruer (x2 af samme specifikation) til den ønskede overflade, du skal fastgøre basen på. Du skal sikre dig, at basen er placeret og fastgjort sikkert på den ønskede overflade. Når den er fastgjort, skal basen til enhver tid være fri for bevægelse. (fastgørelsesskruer medfølger ikke) (figur 1)
 2. Tag flasken og placer det lange armstykke over toppen af ​​flasken og skub på plads (figur 2)
 3. Hold godt fat i flasken og armstykket med begge hænder og anbring forsigtigt i basen og flugt med skruehullet på basen – gør dette ved at stikke armstykket ind i hulrummet (under skruehullet) i basen . (figur 3)
 4. Sæt den medfølgende skrue i, og spænd med unbrakonøglen, indtil den er fast (figur 4)
 5. Skub det korrekte stik (EU-stik eller UK-stik) på strømadapteren, indtil det klikker (figur 5)
 6. Slut den medfølgende switching-adapter i basekabelporten. Tilslut produktet, og tænd det (figur 6)

Opvarmning tager mellem 1-3 timer afhængigt af den omgivende temperatur. Stalagmitformer kan dannes under opvarmningsprocessen, disse vil derefter smelte, og lavaen vil begynde at flyde. Det er normalt, at glasset har små luftbobler og formede ar.

Betjening

 • Dit Mathmos-produkt fungerer bedst, når det har været brugt fire eller fem gange. De første par gange kan du se små luftbobler i lavaen. Bemærk venligst, at opvarmningstiden falder efter flere brug.
 • Lad venligst ikke produktet være tændt i mere end seks timer om dagen eller lad det blive overophedet. dette vil forlænge dit produkts levetid. Overophedning vil forkorte produktets levetid; hvis det er overophedet, vil der enten kun være én stor boble øverst på flasken eller en masse meget små bobler.
 • Flyt eller ryst aldrig produktet, når det er i brug eller stadig er varmt, da dette forårsager uoprettelig uklarhed.

Udskiftning

Når dit produkt er udløbet, begynder det at blive overskyet, farverne kan falme, og det vil ikke bevæge sig så godt, som det engang gjorde. Dette vil ske efter cirka 2000 timers drift. Uanset om dit produkt er udløbet, eller hvis du ønsker at have en alternativ farvekombination, kan du besøge vores hjemmeside på www.mathmos.com for mere information om en erstatningsflaske eller et komplet produkt. Bemærk venligst, at vi ikke genopfylder flasker. Åbn under ingen omstændigheder den sikre hætte og tilsæt væsker.

Hvis pæren springer, skal du udskifte den med en af ​​samme type og effekt. Monter kun den korrekte pære, som angivet på etiketten i bunden. Besøg vores websted på www.mathmos.com for at få flere oplysninger om udskiftning af pærer.

VIGTIG! Lad altid dit produkt køle helt af, før du håndterer eller flytter produktet.
Når dit produkt er helt afkølet, skal du bruge den medfølgende unbrakonøgle til at skrue og fjerne den bagerste skrue ud (opbevar disse komponenter sikkert). Hold forsigtigt i både flasken og armstykket, løft og fjern flasken og armstykket fra basen. Tag forsigtigt armstykket af flasken og læg det på den flaske du gerne vil bruge. Se nu ‘opsætning’ for instruktioner om, hvordan du samler.

Sikkerhedsinstruktioner

 • Dette produkt bærer den lovpligtige garanti i købslandet og opfylder alle gældende standardkrav. Brug kun dette produkt til dets tilsigtede brug som beskrevet i denne vejledning. Brug ikke tilbehør, der ikke er anbefalet af producenten.
 • Brug ikke andre midler til at opvarme flasken end den medfølgende pære, og forsøg heller ikke at køle den kunstigt ned.
 • Anvend ikke produktet i mere end 6 timer om dagen.
 • Væskerne i produktet er ikke farlige og kan bortskaffes normalt (for detaljer, se vores online ofte stillede spørgsmål på www.mathmos.com). Hvis væsken sluges ved en fejl, skal du drikke rigeligt med vand. Hvis der opstår symptomer, skal du besøge en læge.
 • Brug aldrig dette produkt, hvis flasken er blevet tabt, da dette vil skabe svaghed; få en erstatningsflaske og bortskaf den gamle. Hvis indholdet er spildt, skal du bortskaffe så meget væske og lava, som du kan fjerne, og derefter bruge anbefalede rengøringsmetoder til at fjerne farvet vand og voks, uanset hvilket gulv du har.

For at reducere risikoen for forbrændinger, elektrisk stød eller personskade:

 • Træk stikket ud af stikkontakten, før du sætter dele på eller af, eller før rengøring.
 • Brug aldrig dette produkt, hvis det har en beskadiget ledning eller stik, hvis det ikke fungerer korrekt, hvis det er blevet tabt eller beskadiget, eller hvis det har været nedsænket i vand.
 • Det eksterne fleksible kabel på dette produkt kan ikke udskiftes. Hvis kablet er beskadiget, skal produktet kasseres.
 • For at afbryde skal du dreje kontakten til slukket position og derefter tage stikket ud af stikkontakten.
 • Rør aldrig ved pæren, hvis produktet er tændt, eller hvis det lige er blevet slukket for at undgå at brænde. For at udskifte en defekt pære skal du tage stikket ud af produktet og lade det køle tilstrækkeligt af.

Produktproducenten kan ikke gøres ansvarlig for skade eller personskade forårsaget af forkert håndtering, installation eller brug af dets produkter.

Mathmos Telstar Lavalampe Instruktioner

Tilbage ▲

Placering

Sæt din lampe på en jævn overflade i et rum med en temperatur på mellem 20 °C og 24 °C.

Sæt lampen i sikker afstand fra:

 • børn under 14 år – for at undgå brud
 • sollys – for at forhindre afblegning
 • træk – for at forhindre langsom bevægelse
 • kolde områder – for at forhindre frysning
 • varme områder – for at forhindre overophedning
 • dyr – for at forhindre brud
 • sæt den ikke på tæpper, og bloker ikke ventilationen under lampen

Opsætning og opvarmning

Montér flasken på underdelen med skruekapslen på toppen. Hvis den ikke sidder lige, kan den drejes den lidt. Sæt den derefter i stikkontakten, og tænd den. NB. Det er normalt, at glasset har små luftbobler og støbemærker.

Sørg for at holde lampen væk fra direkte sollys for at forhindre farven i at afblege. Opvarmning tager mellem 1 og 3 timer afhængigt af modellens størrelse og den omgivende temperatur. Der kan dannes stalagmitformer under opvarmningen. Disse vil derefter smelte, og lavaen vil begynde at flyde. Bemærk, at opvarmningstiden bliver kortere efter adskillige ganges brug.

Betjening

Din Mathmos lavalampe vil virke bedst, når den har været brugt fire til fem gange. De første par gange kan der optræde små luftbobler i lavaen.

Lad ikke lampen være tændt mere end seks timer om dagen, og lad den ikke overophede. Derved kan lampens levetid forlænges. Overophedning kan forekomme, når der er enten en stor boble eller mange små bobler.

Lampen må aldrig flyttes eller rystes, når den er i brug eller stadig varm, da det kan forårsage uklarhed, som ikke kan repareres. Bemærk venligst, at det er normalt, at underdelen bliver meget varm.

Reservedele

Når din lavalampe nærmer sig slutningen af sin levetid, vil den begynde at blive uklar, farverne kan afblege, og den vil ikke flyde så godt, som den plejede. Dette vil ske efter ca. 2.000 timers brug. Du kan købe en ny flaske på www.mathmos.dk i de for øjeblikket tilgængelige farver. Bemærk, at vi ikke genopfylder flaskerne. Flasken må under ingen omstændigheder åbnes, og der må ikke tilsættes væske.

Hvis pæren springer, skal den udskiftes med en ny af samme type og styrke. Isæt kun en korrekt pære, som angivet på etiketten på underdelen. Pærer kan købes på www.mathmos.dk ligesom mange andre reservedele.

Sikkerhed

Denne lampe opfylder de relevante sikkerhedsstandarder og er forsynet med den lovpligtige garanti i det land, hvor den er købt. Væsken i lamperne er ikke farlig, og den kan kasseres på normal vis (se yderligere oplysninger på vores online Ofte Stillede Spørgsmål). Brug aldrig en lampe, hvis flasken har været tabt, da det vil skabe svaghed i glasset. Anskaf en erstatningsflaske, og kassér den gamle. Lad ikke lampen være uden opsyn i nærheden af små børn. Hvis væsken ved en fejltagelse sluges, skal der drikkes masser af vand. Hvis den kommer i kontakt med huden eller øjnene, skylles med koldt vand. Hvis der opstår nogen symptomer, skal der søges læge.

Mathmos iO Lavalampe Instruktioner

Tilbage ▲

Placering

Kun til indendørs brug. Vælg en placering på en ren, solid og vandret overflade.

Anbring den ikke i nærheden af kulde- eller varmekilder, såsom en radiator eller aircondition. Produktet fungerer bedst ved en rumtemperatur på mellem 20 ºC og 24 ºC.

Hold ledningen væk fra opvarmede overflader.

Af hensyn til den bedste ydelse anbefaler vi, at produktet holdes væk fra: Sollys for at undgå blegning, træk og kolde steder for at undgå langsom funktion og frysning, varme steder for at undgå overophedning.

Placer basen på en stabil og flad overflade. VALGFRIT: Basen har 4 skruehuller, hvormed du kan fastgøre den (hvis nødvendigt) på en passende overflade. Vi anbefaler, at du bruger passende skruer (fire af samme slags) til den ønskede overflade, som du vil fastgøre basen på. Du skal sikre, at basen er placeret sikkert på den ønskede overflade.

Opsætning


mathmos_io_giant_lava_lamp_instructions

Dette produkt leveres med 8 komponenter:

 1. 1. Base
 2. 2. R7s-pære
 3. 3. Glasskjold
 4. 4. Varmering
 5. 5. Flaske
 6. 6. Støbt metalhætte
 7. 7. M4-skrue x 2
 8. 8. Unbrakonøgle x 1

Samling:

Avoid handling bulbs with your bare hands, instead, use a soft cloth or similar.

 1. Sæt pæren i produktet ved at skubbe den ene ende ind, og lad den glide på plads mellem kontakterne på lampeholderen. Sørg for, at begge ender af pæren sidder forsvarligt i lampeholderen.
 2. Sæt glasskjoldet på plads. Det er yderst vigtigt, at denne del sidder på plads før brug.
 3. Sæt varmeringen på plads som vist.
 4. Løft flasken forsigtigt ved halsen, og placer den på varmeringen fra produktets forside. Sørg for, at den er lodret og stabil.
 5. Sæt metalhætten på plads. Sørg for, at hver arm passer ind i hakkene i hætten, og vrik den forsigtigt på plads. Brug ikke tvang, da det kan beskadige produktet, og kan ødelægge flasken.
 6. Isæt den medfølgende skrue, og stram med unbrakonøglen, til den sidder fast. Stram ikke for hårdt. Gentag med den anden arm.

Opvarmning

Opvarmning tager mellem 1 og 3 timer afhængigt af den omgivende temperatur. Der kan dannes stalagmitformer under opvarmningen. Disse vil derefter smelte, og lavaen begynder at flyde.

Betjening

 • Dit Mathmos-produkt virker bedst, når det har været brugt fire til fem gange. De første par gange kan der optræde små luftbobler i lavaen. Bemærk, at opvarmningstiden bliver kortere efter adskillige ganges brug.
 • Lad ikke produktet være tændt mere end seks timer om dagen, og lad det ikke overophede. Derved kan produktets levetid forlænges. Overophedning vil forkorte produktets levetid. Hvis det bliver overophedet, er der enten kun én stor boble i toppen af flasken eller en masse små bobler.
 • Produktet må aldrig flyttes eller rystes, når det er i brug eller stadig varmt, da det kan forårsage uklarhed, som ikke kan udbedres.
 • Det er normalt, at glasset har små luftbobler og støbemærker.

Reservedele

Når dit produkt er ved at være udtjent, begynder det at blive uklart, farverne kan afblege, og bevægelsen vil ikke være så god, som den plejede. Dette vil ske efter ca. 2.000 timers brug. Hvis dit produkt er udtjent, eller hvis du ønsker at få en alternativ farvekombination, kan du gå til vores website www.mathmos.com for at få yderligere oplysninger om et nyt produkt eller en ny flaske. Bemærk, at vi ikke genopfylder flaskerne. Sikkerhedskapslen må under ingen omstændigheder åbnes, og der må ikke tilsættes væske.

Hvis pæren springer, skal den udskiftes med en ny af samme type og styrke. Isæt kun en korrekt pære, som angivet på etiketten på basen. Gå til vores website www.mathmos.com for at få yderligere oplysninger om reservepærer.

VIGTIGT! Lad altid produktet afkøle fuldstændigt, før det håndteres eller flyttes. Når produktet er helt afkølet, skal du bruge den medfølgende unbrakonøgle til at fjerne sideskruerne (gem delene omhyggeligt). Løft forsigtigt hætten af. Løft og fjern flasken fra basen.

Placer den nye flaske på produktet. Se under “Opsætning”, hvordan produktet samles igen.

Sikkerhedspunkter

 • Dette produkt overholder alle lovpligtige garantier for det land, hvor det er købt, og overholder alle relevante standardkrav.
 • Dette produkt egner sig kun til at blive forbundet til en strømforsyning på 220-240V ~ 50Hz.
 • Dette stik er et klasse II, dobbeltisoleret produkt, som ikke kræver jordforbindelse.
 • For at undgå beskadigelse skal produktet placeres sikkert uden for børn under 14 års rækkevidde.
 • Hvis glasskjoldet knuses eller revner, skal det øjeblikkeligt erstattes. Kontakt venligst Mathmos.
 • Brug kun produktet til dets tilsigtede anvendelse som beskrevet i denne vejledning. Brug ikke tilbehør, som ikke er anbefalet af producenten.
 • Brug ikke andre midler til opvarmning af flasken end den medfølgende pære, og forsøg ikke at køle den af på en kunstig måde.
 • Brug ikke produktet i mere end 6 timer om dagen.
 • Væsken i produktet er ikke farlig, og den kan kasseres på normal vis (se yderligere oplysninger på vores Ofte stillede spørgsmål på www.mathmos.dk). Hvis væsken ved en fejltagelse sluges, skal der drikkes masser af vand. Hvis der opstår nogen symptomer, skal der søges læge.
 • Brug aldrig dette produkt, hvis flasken har været tabt, da det vil skabe svaghed i glasset. Anskaf en erstatningsflaske, og kasser den gamle. Hvis indholdet spildes, skal du fjerne så meget væske og lava, som du kan, og brug derefter anbefalede rengøringsmetoder for det gulv, du har, til at fjerne den farvede væske og voks.

Reduktion af risiko for forbrænding, elektrisk chok eller personskade:

 • Tag produktet ud af stikkontakten, før dele tages af eller sættes på, og før rengøring.
 • Brug aldrig produktet, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, hvis det ikke virker korrekt, hvis det har været tabt eller er beskadiget, eller hvis det har været nede i vand.
 • Produktets eksterne, fleksible ledning kan ikke udskiftes. Hvis ledningen er beskadiget, skal produktet kasseres.
 • For at afbryde drejes kontakten til positionen slukket, og derefter fjernes stikket fra stikkontakten.
 • Berør aldrig pæren, hvis produktet er tændt, eller hvis det lige er blevet slukket, for at undgå forbrænding. Ved udskiftning af en defekt pære tages produktet ud af stikkontakten, hvorefter det skal køle tilstrækkeligt af.

Producenten af produktet kan ikke holdes ansvarlig for skade eller personskade, der skyldes ukorrekt håndtering, ukorrekt installation eller ukorrekt brug af dennes produkter.

Elektriske affaldsprodukter bør ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Bedes afleveret til genbrug, hvis sådanne faciliteter findes. Spørg de lokale myndigheder eller forhandleren om råd vedrørende genbrug.

Mathmos Saturn Lavalampe Instruktioner

Tilbage ▲

Kassernes Indhold

Saturn leveres i to kasser:
Kasse 1: Samlet base, R7s-pære, bundfatning, topstykke
Kasse 2: Fyldt flaske

Position

Saturn er kun beregnet til indendørs brug Vælg placeringen omhyggeligt, især hvis Saturn skal bruges i offentlige områder. Sørg for, at ledningen kan nå hen til
stikkontakten uden at blive for strakt, og således at man ikke kan snuble i den. Vælg en placering på en solid, flad overflade, der kan bære dens vægt. Saturn
fungerer bedst i et rum, der er mellem 20 ºC og 24 ºC varmt.

Af hensyn til at opnå den bedste ydelse anbefaler vi at holde produktet væk fra:

 • Sollys for at forhindre afblegning
 • Træk og kolde steder, som f.eks. aircondition, for at hindre langsom funktion og frysning
 • Varme steder, som f.eks. et varmeapparat, for at undgå overophedning
 • Hold ledningen væk fra opvarmede overflader.

VALGFRIT: Basens fod er forsynet med skruehuller, hvormed du kan fastgøre den på en passende overflade. Vi anbefaler, at du bruger passende skruer (fire af samme slags) til at fastgøre basen. Du skal sikre, at basen er placeret sikkert på gulvet.

Samling

Vi anbefaler, at du ser videoen på Saturn-siden på Mathmos’ website.

Kasse 1: (den store kasse)

 1. Luk kassen op, og tag forsigtigt topstykket og basen ud.
 2. Placer lampen, hvor den skal stå.
 3. Sæt pæren i fatningen ved at skubbe den ene ende ind, og lad den fjedre på plads mellem kontakterne (diagram 1). Sørg for, at begge ender af pæren sidder forsvarligt i fatningen.

Kasse 2: (den lille kasse – flaske) (the smaller box – bottle)

 1. Tag flasken ud af kassen med stor forsigtighed. Den er både tung og skrøbelig.
 2. Luk kassen op ved at trække strimlen af.
 3. Åbn flapperne, fjern det øverste papindlæg indeni, og læg det til side.
 4. Læg forsigtigt kassen ned, med den lange side på gulvet, ved hjælp af håndtagene på siden af kassen.
 5. Placer papstykket, du tidligere satte til side, foran kassens åbning for at beskytte flasken, når den tages ud af kassen.
 6. Træk flasken ud af kassen ved at tage fat i flaskehalsen, og træk flasken opad, så den står på papstykket. (diagram 2).
 7. Løft flasken langsomt, og sænk den ned i position i basen. Sørg for, at den sidder nøjagtigt i bundfatningen. NB. Denne operation kan kræve to personer.
 8. Sæt topstykket på flasken.

Opvarmning

Opvarmning tager mellem 3 og 4 timer afhængigt af den omgivende temperatur. Der kan dannes stalagmitformer under opvarmningen. Disse vil efterhånden smelte, og lavaen begynder at flyde. Du kan bruge et tænd/slukur med Saturn, så den tænder automatisk.

Betjening

Saturn fungerer bedst, når den har været brugt fire til fem gange. De første par gange vil du måske se små luftbobler i lavaen. Det er normalt, at glasset har små luftbobler og spor efter støbning.
Saturn kan fungere i op til 12 timer, når den er varmet op (i én betjeningsrunde). Lad Saturn køle helt af, før den bruges igen.
Lad ikke Saturn blive overophedet, da det vil forkorte lavaens levetid. Hvis den bliver overophedet, vil der enten være en stor boble i toppen af flasken eller en masse meget små bobler.
NB. Produktet må aldrig flyttes, når det er i brug eller stadig varmt, da det kan forårsage uklarhed, som ikke kan udbedres.

Reservedele

Når din Saturn er udtjent, vil den begynde at blive uklar, farverne kan afblege, og den vil ikke flyde så godt, som den plejede. Dette vil ske efter ca. 2.000 timers brug. Hvad enten dit produkt er udtjent, eller du ønsker at få en alternativ farvekombination, kan du gå til vores website www.mathmos.dk for at få yderligere oplysninger om et nyt produkt eller en ny flaske.
NB. Sikkerhedskapslen må under ingen omstændigheder åbnes, og der må ikke påfyldes væske.

Udskiftning af Pæren

 1. Det er meget vigtigt at lade produktet afkøle fuldstændigt, før det håndteres eller vedligeholdes..
 2. Når produktet er fuldstændig afkølet, kan flasken løftes forsigtigt op af basen og sættes på en solid overflade i sikker afstand af basen.
 3. Undgå at berøre pæren med bare hænder, men brug en blød klud eller lignende.
 4. Sæt pæren i fatningen ved at skubbe den ene ende ind, og lad den fjedre på plads mellem kontakterne. (diagram 2).
 5. Sørg for, at begge ender af pæren sidder forsvarligt i fatningen. Hvis pæren springer, skal den udskiftes med en ny af samme type og styrke. Isæt kun en korrekt pære, som angivet på etiketten på basen.
 6. Gå til www.mathmos.dk for at få flere oplysninger eller for at købe en reservepære.

Sikkerhed

 • Dette produkt overholder alle lovpligtige garantier for det land, hvor det er købt, og overholder alle relevante standardkrav.
 • Dette produkt egner sig kun til at blive sluttet til en strømforsyning på 220-240V ~ 50Hz. Det må kun tilsluttes med en 3A-sikring.
 • Hvis det skal installeres i et offentligt rum, anbefaler vi, at det monteres med et fejlstrømsrelæ.
 • Dette stik er et klasse II, dobbeltisoleret produkt, som ikke kræver jordforbindelse.
 • For at undgå beskadigelse skal produktet placeres sikkert uden for børn under 14 års rækkevidde.
 • Brug kun produktet til dets tilsigtede anvendelse, som beskrevet i denne vejledning. Brug ikke tilbehør, som ikke er anbefalet af producenten.
 • Brug ikke andre midler til opvarmning af flasken end den medfølgende pære, og forsøg ikke at køle den af på en kunstig måde.
 • Brug ikke produktet længere end 12 timer, når det er varmet op (i én betjeningssrunde
 • Væsken i produktet er ikke farlig, og den kan kasseres på normal vis (se yderligere oplysninger under vores Ofte stillede spørgsmål på www.
  mathmos.dk). Hvis væsken ved en fejltagelse sluges, skal der drikkes masser af vand. Hvis der opstår nogen symptomer, skal der søges læge.
 • Brug aldrig dette produkt, hvis flasken har været tabt, da det vil skabe svaghed i glasset. Anskaf en erstatningsflaske, og kassér den gamle. Hvis indholdet spildes, skal du fjerne så meget væske og lava, som du kan, og brug derefter den anbefalede rengøringsmetode for det gulv, du har, til at fjerne den farvede væske og voks.

Reduktion af risiko for forbrænding, elektrisk stød eller personskade:

 • Tag produktet ud af stikkontakten, før dele tages af eller sættes på, og før rengøring.
 • Brug aldrig produktet, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, hvis det ikke virker korrekt, hvis det har været tabt eller er beskadiget, eller hvis det har været nede i vand.
 • Produktets eksterne, fleksible ledning kan ikke udskiftes. Kontakt Mathmos, hvis ledningen er blevet beskadiget.
 • Afbryd ved at dreje kontakten til positionen slukket, og tag derefter stikket ud af stikkontakten.
 • Berør aldrig pæren, hvis produktet er tændt, eller hvis det lige er blevet slukket, for at undgå forbrænding. Ved udskiftning af en defekt pære tages produktet ud af stikkontakten, vorefter det skal køle tilstrækkeligt af.

NB. Mathmos Ltd. kan ikke holdes ansvarlig for skade eller personskade, der skyldes ukorrekt håndtering, installation eller brug af dets produkter. Mathmos Ltd. ne peut être tenu responsable des dommages ou blessures causés par une mauvaise manipulation, installation ou utilisation de ses produits.

Elektriske affaldsprodukter bør ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Bedes afleveret til genbrug, hvis sådanne faciliteter findes. Spørg de lokale myndigheder eller forhandleren om råd vedrørende genbrug.

Mathmos Rokit Lavalampe Instruktioner

Tilbage ▲

Æskens indhold

Dette produkt leveres med seks komponenter:

 1. 1. Samlet base
 2. 2. 3 x 80W R7s-pærer
 3. 3. Glasskærm og M4-skrue x 2
 4. 4. Unbrakonøgle
 5. 5. Flaske
 6. 6. Drejet metaltopstykke

Placering

 • Endast för inomhusbruk. Välj en plats på en ren, stadig och horisontell yta.
 • Placera inte nära källa till värme eller kyla, som ett värmeelement eller luftkonditionering. Produkten fungerar bäst i temperaturer mellan 20ºC och 24ºC.
 • Se till att sladden inte vidrör upphettade ytor.
 • För bästa prestanda rekommenderar vi att du placerar produkten på behörigt avstånd från: solljus för att förhindra blekning, drag och kalla platser för att förhindra långsam funktion eller frysning, heta platser för att förhindra överhettning.
 • Placera basen på en stabil och plan yta.

Samling og Opvarmning

 1. 1. Undgå at berøre pæren med bare hænder, men brug en blød klud eller lignende. Olien fra hænderne kan skabe varme pletter, som kan få pæren til at ophøre med at virke for tidligt.
 2. 2. Sæt pæren i produktet ved at skubbe den ene ende ind, og lad den fjedre på plads mellem lampeholderens kontakter. Sørg for, at begge ender af pæren sidder forsvarligt i lampeholderen.
 3. 3. Sæt glasskærmen på plads. Det er yderst vigtigt, at denne del sidder på plads før brug.
 4. 4. Løft flasken forsigtigt ved halsen, og placer den på varmeringen fra produktets forside. Sørg for, at den er lodret og stabil.
 5. 5. Sæt det drejede metaltopstykke på plads.

Opvarmning tager mellem 1 og 3 timer afhængigt af den omgivende temperatur. Der kan dannes stalagmitformer under opvarmningen. Disse vil derefter smelte, og lavaen begynder at flyde.

Betjening

 • Dit Mathmos-produkt virker bedst, når det har været brugt fire til fem gange. De første par gange kan der optræde små luftbobler i lavaen. Bemærk, at opvarmningstiden bliver kortere efter adskillige ganges brug.
 • Lad ikke produktet være tændt mere end seks timer om dagen, og lad det ikke overophede. Derved kan produktets levetid forlænges. Overophedning vil forkorte produktets levetid. Hvis det bliver overophedet, er der enten kun én stor boble i toppen af flasken eller en masse små bobler.
 • Produktet må aldrig flyttes eller rystes, når det er i brug eller stadig varmt, da det kan forårsage uklarhed, som ikke kan udbedres.
 • Det er normalt, at glasset har små luftbobler og støbemærker.

Reservedele

Når dit produkt er ved at være udtjent, begynder det at blive uklart, farverne kan afblege, og bevægelsen vil ikke være så god, som den plejede. Dette vil ske efter ca. 2.000 timers brug. Hvis dit produkt er udtjent, eller hvis du ønsker at få en alternativ farvekombination, kan du gå til vores website www.mathmos.com for at få yderligere oplysninger om et nyt produkt eller en ny flaske. Bemærk, at vi ikke genopfylder flaskerne. Sikkerhedskapslen må under ingen omstændigheder åbnes, og der må ikke tilsættes væske.

Sikkerhedspunkter

 • Dette produkt overholder alle lovpligtige garantier for det land, hvor det er købt, og overholder alle relevante standardkrav.
 • Dette produkt egner sig kun til at blive forbundet til en strømforsyning på 220-240V ~ 50Hz.
 • Dette stik er et klasse II, dobbeltisoleret produkt, som ikke kræver jordforbindelse.
 • For at undgå beskadigelse skal produktet placeres sikkert uden for børn under 14 års rækkevidde.
 • Hvis glasskjoldet knuses eller revner, skal det øjeblikkeligt erstattes. Kontakt venligst Mathmos.
 • Brug kun produktet til dets tilsigtede anvendelse som beskrevet i denne vejledning. Brug ikke tilbehør, som ikke er anbefalet af producenten.
 • Brug ikke andre midler til opvarmning af flasken end den medfølgende pære, og forsøg ikke at køle den af på en kunstig måde.
 • Brug ikke produktet i mere end 6 timer om dagen.
 • Væsken i produktet er ikke farlig, og den kan kasseres på normal vis (se yderligere oplysninger på vores Ofte stillede spørgsmål på www.mathmos.dk). Hvis væsken ved en fejltagelse sluges, skal der drikkes masser af vand. Hvis der opstår nogen symptomer, skal der søges læge.
 • Brug aldrig dette produkt, hvis flasken har været tabt, da det vil skabe svaghed i glasset. Anskaf en erstatningsflaske, og kasser den gamle. Hvis indholdet spildes, skal du fjerne så meget væske og lava, som du kan, og brug derefter anbefalede rengøringsmetoder for det gulv, du har, til at fjerne den farvede væske og voks.

Reduktion af risiko for forbrænding, elektrisk chok eller personskade:

 • Tag produktet ud af stikkontakten, før dele tages af eller sættes på, og før rengøring.
 • Brug aldrig produktet, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, hvis det ikke virker korrekt, hvis det har været tabt eller er beskadiget, eller hvis det har været nede i vand.
 • Produktets eksterne, fleksible ledning kan ikke udskiftes. Hvis ledningen er beskadiget, skal produktet kasseres.
 • For at afbryde drejes kontakten til positionen slukket, og derefter fjernes stikket fra stikkontakten.
 • Berør aldrig pæren, hvis produktet er tændt, eller hvis det lige er blevet slukket, for at undgå forbrænding. Ved udskiftning af en defekt pære tages produktet ud af stikkontakten, hvorefter det skal køle tilstrækkeligt af.

Producenten af produktet kan ikke holdes ansvarlig for skade eller personskade, der skyldes ukorrekt håndtering, ukorrekt installation eller ukorrekt brug af dennes produkter.

Elektriske affaldsprodukter bør ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Bedes afleveret til genbrug, hvis sådanne faciliteter findes. Spørg de lokale myndigheder eller forhandleren om råd vedrørende genbrug.

Mathmos Evo Lavalampe Instruktioner

Tilbage ▲

Placering

Vent 24 timer eller mere, før du bruger Evo. Flasken skal opvarmes til stuetemperatur før brug. Et pludseligt temperaturskifte kan få flasken til at revne.

Vælg en placering i et rum med en temperatur mellem 20 og 24 ºC.
Placer Evo væk fra træk for at forhindre langsom bevægelse. Træk kan desuden forårsage, at lyset går ud.
Hold Evo væk fra børns og dyrs rækkevidde for at undgå brud.
Placer Evo væk fra sollys for at undgå blegning.
Sæt den ikke på tæpper, og bloker ikke ventilationen under lampen.

Opsætning

 1. Placer glasbasen på en plan overflade. Det kan være nødvendigt at placere en varmesikker måtte på overfladen.
 2. Placer et fyrfadslys i glasset.
 3. Placer metalbunden på glasset og kontroller, at den sidder korrekt.
 4. Placer flasken på toppen af metalbunden og metaltopstykket på toppen af flasken.
 5. Tænd fyrfadslyset gennem basens åbning.

Brug

Det vil tage Evo 40-50 minutter at varme op, afhængigt af den omgivende rumtemperatur og det mærke af fyrfadslys, der bruges.
Efter 4 timers brug, eller tidligere, pustes fyrfadslyset forsigtigt ud uden at berøre produktet, da det nu vil være varmt.
Brug et nyt fyrfadslys hver gang, du bruger produktet, for at undgå at skulle skifte det under brugen.
Rengør flaskens base før hver brug. Dette vil fjerne al sod, som fyrfadslyset kan have efterladt på flaskens base.
Brug kun de små fyrfadslys, der brænder i 4 timer, da længerevarende lys vil brænde for længe. [Fyrfadslys med en enkelt væge, maks.  3,8 cm i diameter og 1,6 cm højt.]

ADVARSEL: DETTE ER IKKE LEGETØJ!

 • Brug ikke Evo med Neo-flasker eller gamle Telstar- eller Baby-flasker. Neo-flasker har en plastbelægning, der smelter. Ældre Telstar- og Baby-flasker kan sidde for tæt på stearinlyset, brug kun flasker købt hos Mathmos inden for de sidste to år.
 • Brug aldrig lampen mere end 4 timer på noget tidspunkt, da den vil blive meget varm og dermed farlig.
 • Berør aldrig flasken eller metaldelene, mens produktet er tændt, da de bliver meget varme.
 • Lad altid produktet køle af i en time efter brug, før det eller fyrfadslyset berøres.
 • Flasken må ikke flyttes eller rystes, mens den er i brug og i en time derefter, da det vil forårsage uoprettelig dannelse af uklarheder.
 • Lad ikke produktet være uden opsyn i nærheden af små børn og dyr.
 • Flaskens indhold er ikke farligt og kan bortskaffes på normal vis.
 • Hvis der spildes væske på huden, eller den kommer i kontakt med øjnene, hældes koldt vand på. Søg læge, hvis der viser sig nogen symptomer.

Mathmos Stearinlys Lavalampe Instruktioner

Brug af Stearinlys

Læs, og følg altid producentens vejledning, der følger med lysene.

 1. Lad aldrig et tændt lys være uden opsyn.
 2. Brænd lyset uden for børns og kæledyrs rækkevidde.
 3. Klip vægen ned til ca. 1 cm, før lyset tændes.
 4. Tænd ikke lys på eller nær noget, der kan antændes.
 5. Læs, og følg altid producentens vejledning, der følger med lysene. Fjern al emballage før brug.
 6. Placer ikke lys i træk.
 7. Hold lysets flydende stearin fri for tændstikker og andet affald for at undgå flammer. Hvis lyset bliver for varmt og flammer op, dækkes det med en fugtig klud.
 8. Brug ikke vand til at slukke flammen.