Fireflow, Pod and Pod+

ADVARSEL!! DETTE ER IKKE LEGETØJ

Brug aldrig lampen mere end 4 timer på noget tidspunkt, da den vil blive meget varm og dermed farlig.

Berør aldrig flasken eller metaldelene, mens produktet er tændt, da de bliver meget varme.

Lad altid produktet køle af i en time efter brug, før det eller fyrfadslyset berøres.

 • Flasken må ikke flyttes eller rystes, mens den er i brug og i en time derefter, da det vil forårsage uoprettelig dannelse af uklarheder.
 • Brug kun de små fyrfadslys, der brænder i 4 timer, da længerevarende lys vil brænde for længe.
 • Brug et nyt fyrfadslys hver gang, du bruger produktet, for at undgå at skulle skifte det under brugen.
 • Rengør flaskens base før hver brug for at rense sod væk, som fyrfadslyset måtte have afsat på flasken.
 • Lad ikke produktet være uden opsyn i nærheden af små børn og dyr.
 • Flaskens indhold er ikke farligt og kan bortskaffes på normal vis.
 • Hvis der spildes væske på huden, eller den kommer i kontakt med øjnene, hældes koldt vand på. Søg læge, hvis der viser sig nogen symptomer.

BRUG AF LYS


pod_fireflow_candle_lava_lamp_instructions

Læs, og følg altid producentens vejledning, der følger med lysene.

 1. Lad aldrig et tændt lys være uden opsyn.
 2. Brænd lyset uden for børns og kæledyrs rækkevidde.
 3. Klip vægen ned til ca. 1 cm, før lyset tændes.
 4. Tænd ikke lys på eller nær noget, der kan antændes.
 5. Læs, og følg altid producentens vejledning, der følger med lysene. Fjern al emballage før brug.
 6. Placer ikke lys i træk.
 7. Hold lysets flydende stearin fri for tændstikker og andet affald for at undgå flammer. Hvis lyset bliver for varmt og flammer op, dækkes det med en fugtig klud.
 8. Brug ikke vand til at slukke flammen.

PLACERING

På en plan overflade i en rumtemperatur på mellem 20 og 24 ºC. Sæt den ikke på tæpper, og bloker ikke ventilationen under lampen.

Væk fra:
Børn og dyr – for at undgå brud
Sollys – for at undgå blegning
Træk – for at undgå langsom funktion og at lyset går ud

OPSÆTNING

 1. Indsæt den runde metalindsats i basen i den anviste position, som vist på illustrationen.
 2. Sæt flasken på toppen og metalhætten på toppen af flasken.
 3. Tænd fyrfadslyset, og sæt det ind i basens åbning.

OPVARMNING

Mellem 20 og 40 minutter, afhængigt af rumtemperaturen og det mærke af fyrfadslys, der anvendes.

Sluk: Efter 4 timers brug, eller tidligere, pustes fyrfadslyset forsigtigt ud uden at berøre produktet, da det nu vil være varmt.