Kassernes Indhold

Saturn leveres i to kasser:
Kasse 1: Samlet base, R7s-pære, bundfatning, topstykke
Kasse 2: Fyldt flaske

Position

Saturn er kun beregnet til indendørs brug Vælg placeringen omhyggeligt, især hvis Saturn skal bruges i offentlige områder. Sørg for, at ledningen kan nå hen til
stikkontakten uden at blive for strakt, og således at man ikke kan snuble i den. Vælg en placering på en solid, flad overflade, der kan bære dens vægt. Saturn
fungerer bedst i et rum, der er mellem 20 ºC og 24 ºC varmt.

Af hensyn til at opnå den bedste ydelse anbefaler vi at holde produktet væk fra:

 • Sollys for at forhindre afblegning
 • Træk og kolde steder, som f.eks. aircondition, for at hindre langsom funktion og frysning
 • Varme steder, som f.eks. et varmeapparat, for at undgå overophedning
 • Hold ledningen væk fra opvarmede overflader.

VALGFRIT: Basens fod er forsynet med skruehuller, hvormed du kan fastgøre den på en passende overflade. Vi anbefaler, at du bruger passende skruer (fire af samme slags) til at fastgøre basen. Du skal sikre, at basen er placeret sikkert på gulvet.

Samling

Vi anbefaler, at du ser videoen på Saturn-siden på Mathmos’ website.

Kasse 1: (den store kasse)

 1. Luk kassen op, og tag forsigtigt topstykket og basen ud.
 2. Placer lampen, hvor den skal stå.
 3. Sæt pæren i fatningen ved at skubbe den ene ende ind, og lad den fjedre på plads mellem kontakterne (diagram 1). Sørg for, at begge ender af pæren sidder forsvarligt i fatningen.

Kasse 2: (den lille kasse – flaske) (the smaller box – bottle)

 1. Tag flasken ud af kassen med stor forsigtighed. Den er både tung og skrøbelig.
 2. Luk kassen op ved at trække strimlen af.
 3. Åbn flapperne, fjern det øverste papindlæg indeni, og læg det til side.
 4. Læg forsigtigt kassen ned, med den lange side på gulvet, ved hjælp af håndtagene på siden af kassen.
 5. Placer papstykket, du tidligere satte til side, foran kassens åbning for at beskytte flasken, når den tages ud af kassen.
 6. Træk flasken ud af kassen ved at tage fat i flaskehalsen, og træk flasken opad, så den står på papstykket. (diagram 2).
 7. Løft flasken langsomt, og sænk den ned i position i basen. Sørg for, at den sidder nøjagtigt i bundfatningen. NB. Denne operation kan kræve to personer.
 8. Sæt topstykket på flasken.

Opvarmning

Opvarmning tager mellem 3 og 4 timer afhængigt af den omgivende temperatur. Der kan dannes stalagmitformer under opvarmningen. Disse vil efterhånden smelte, og lavaen begynder at flyde. Du kan bruge et tænd/slukur med Saturn, så den tænder automatisk.

Betjening

Saturn fungerer bedst, når den har været brugt fire til fem gange. De første par gange vil du måske se små luftbobler i lavaen. Det er normalt, at glasset har små luftbobler og spor efter støbning.
Saturn kan fungere i op til 12 timer, når den er varmet op (i én betjeningsrunde). Lad Saturn køle helt af, før den bruges igen.
Lad ikke Saturn blive overophedet, da det vil forkorte lavaens levetid. Hvis den bliver overophedet, vil der enten være en stor boble i toppen af flasken eller en masse meget små bobler.
NB. Produktet må aldrig flyttes, når det er i brug eller stadig varmt, da det kan forårsage uklarhed, som ikke kan udbedres.

Reservedele

Når din Saturn er udtjent, vil den begynde at blive uklar, farverne kan afblege, og den vil ikke flyde så godt, som den plejede. Dette vil ske efter ca. 2.000 timers brug. Hvad enten dit produkt er udtjent, eller du ønsker at få en alternativ farvekombination, kan du gå til vores website www.mathmos.dk for at få yderligere oplysninger om et nyt produkt eller en ny flaske.
NB. Sikkerhedskapslen må under ingen omstændigheder åbnes, og der må ikke påfyldes væske.

Udskiftning af Pæren

 1. Det er meget vigtigt at lade produktet afkøle fuldstændigt, før det håndteres eller vedligeholdes..
 2. Når produktet er fuldstændig afkølet, kan flasken løftes forsigtigt op af basen og sættes på en solid overflade i sikker afstand af basen.
 3. Undgå at berøre pæren med bare hænder, men brug en blød klud eller lignende.
 4. Sæt pæren i fatningen ved at skubbe den ene ende ind, og lad den fjedre på plads mellem kontakterne. (diagram 2).
 5. Sørg for, at begge ender af pæren sidder forsvarligt i fatningen. Hvis pæren springer, skal den udskiftes med en ny af samme type og styrke. Isæt kun en korrekt pære, som angivet på etiketten på basen.
 6. Gå til www.mathmos.dk for at få flere oplysninger eller for at købe en reservepære.

Sikkerhed

 • Dette produkt overholder alle lovpligtige garantier for det land, hvor det er købt, og overholder alle relevante standardkrav.
 • Dette produkt egner sig kun til at blive sluttet til en strømforsyning på 220-240V ~ 50Hz. Det må kun tilsluttes med en 3A-sikring.
 • Hvis det skal installeres i et offentligt rum, anbefaler vi, at det monteres med et fejlstrømsrelæ.
 • Dette stik er et klasse II, dobbeltisoleret produkt, som ikke kræver jordforbindelse.
 • For at undgå beskadigelse skal produktet placeres sikkert uden for børn under 14 års rækkevidde.
 • Brug kun produktet til dets tilsigtede anvendelse, som beskrevet i denne vejledning. Brug ikke tilbehør, som ikke er anbefalet af producenten.
 • Brug ikke andre midler til opvarmning af flasken end den medfølgende pære, og forsøg ikke at køle den af på en kunstig måde.
 • Brug ikke produktet længere end 12 timer, når det er varmet op (i én betjeningssrunde
 • Væsken i produktet er ikke farlig, og den kan kasseres på normal vis (se yderligere oplysninger under vores Ofte stillede spørgsmål på www.
  mathmos.dk). Hvis væsken ved en fejltagelse sluges, skal der drikkes masser af vand. Hvis der opstår nogen symptomer, skal der søges læge.
 • Brug aldrig dette produkt, hvis flasken har været tabt, da det vil skabe svaghed i glasset. Anskaf en erstatningsflaske, og kassér den gamle. Hvis indholdet spildes, skal du fjerne så meget væske og lava, som du kan, og brug derefter den anbefalede rengøringsmetode for det gulv, du har, til at fjerne den farvede væske og voks.

Reduktion af risiko for forbrænding, elektrisk stød eller personskade:

 • Tag produktet ud af stikkontakten, før dele tages af eller sættes på, og før rengøring.
 • Brug aldrig produktet, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, hvis det ikke virker korrekt, hvis det har været tabt eller er beskadiget, eller hvis det har været nede i vand.
 • Produktets eksterne, fleksible ledning kan ikke udskiftes. Kontakt Mathmos, hvis ledningen er blevet beskadiget.
 • Afbryd ved at dreje kontakten til positionen slukket, og tag derefter stikket ud af stikkontakten.
 • Berør aldrig pæren, hvis produktet er tændt, eller hvis det lige er blevet slukket, for at undgå forbrænding. Ved udskiftning af en defekt pære tages produktet ud af stikkontakten, vorefter det skal køle tilstrækkeligt af.

NB. Mathmos Ltd. kan ikke holdes ansvarlig for skade eller personskade, der skyldes ukorrekt håndtering, installation eller brug af dets produkter. Mathmos Ltd. ne peut être tenu responsable des dommages ou blessures causés par une mauvaise manipulation, installation ou utilisation de ses produits.

Elektriske affaldsprodukter bør ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Bedes afleveret til genbrug, hvis sådanne faciliteter findes. Spørg de lokale myndigheder eller forhandleren om råd vedrørende genbrug.