Æskens indhold

Dette produkt leveres med seks komponenter:

 1. 1. Samlet base
 2. 2. 3 x 80W R7s-pærer
 3. 3. Glasskærm og M4-skrue x 2
 4. 4. Unbrakonøgle
 5. 5. Flaske
 6. 6. Drejet metaltopstykke

Placering

 • Endast för inomhusbruk. Välj en plats på en ren, stadig och horisontell yta.
 • Placera inte nära källa till värme eller kyla, som ett värmeelement eller luftkonditionering. Produkten fungerar bäst i temperaturer mellan 20ºC och 24ºC.
 • Se till att sladden inte vidrör upphettade ytor.
 • För bästa prestanda rekommenderar vi att du placerar produkten på behörigt avstånd från: solljus för att förhindra blekning, drag och kalla platser för att förhindra långsam funktion eller frysning, heta platser för att förhindra överhettning.
 • Placera basen på en stabil och plan yta.

Samling og Opvarmning

 1. 1. Undgå at berøre pæren med bare hænder, men brug en blød klud eller lignende. Olien fra hænderne kan skabe varme pletter, som kan få pæren til at ophøre med at virke for tidligt.
 2. 2. Sæt pæren i produktet ved at skubbe den ene ende ind, og lad den fjedre på plads mellem lampeholderens kontakter. Sørg for, at begge ender af pæren sidder forsvarligt i lampeholderen.
 3. 3. Sæt glasskærmen på plads. Det er yderst vigtigt, at denne del sidder på plads før brug.
 4. 4. Løft flasken forsigtigt ved halsen, og placer den på varmeringen fra produktets forside. Sørg for, at den er lodret og stabil.
 5. 5. Sæt det drejede metaltopstykke på plads.

Opvarmning tager mellem 1 og 3 timer afhængigt af den omgivende temperatur. Der kan dannes stalagmitformer under opvarmningen. Disse vil derefter smelte, og lavaen begynder at flyde.

Betjening

 • Dit Mathmos-produkt virker bedst, når det har været brugt fire til fem gange. De første par gange kan der optræde små luftbobler i lavaen. Bemærk, at opvarmningstiden bliver kortere efter adskillige ganges brug.
 • Lad ikke produktet være tændt mere end seks timer om dagen, og lad det ikke overophede. Derved kan produktets levetid forlænges. Overophedning vil forkorte produktets levetid. Hvis det bliver overophedet, er der enten kun én stor boble i toppen af flasken eller en masse små bobler.
 • Produktet må aldrig flyttes eller rystes, når det er i brug eller stadig varmt, da det kan forårsage uklarhed, som ikke kan udbedres.
 • Det er normalt, at glasset har små luftbobler og støbemærker.

Reservedele

Når dit produkt er ved at være udtjent, begynder det at blive uklart, farverne kan afblege, og bevægelsen vil ikke være så god, som den plejede. Dette vil ske efter ca. 2.000 timers brug. Hvis dit produkt er udtjent, eller hvis du ønsker at få en alternativ farvekombination, kan du gå til vores website www.mathmos.com for at få yderligere oplysninger om et nyt produkt eller en ny flaske. Bemærk, at vi ikke genopfylder flaskerne. Sikkerhedskapslen må under ingen omstændigheder åbnes, og der må ikke tilsættes væske.

Sikkerhedspunkter

 • Dette produkt overholder alle lovpligtige garantier for det land, hvor det er købt, og overholder alle relevante standardkrav.
 • Dette produkt egner sig kun til at blive forbundet til en strømforsyning på 220-240V ~ 50Hz.
 • Dette stik er et klasse II, dobbeltisoleret produkt, som ikke kræver jordforbindelse.
 • For at undgå beskadigelse skal produktet placeres sikkert uden for børn under 14 års rækkevidde.
 • Hvis glasskjoldet knuses eller revner, skal det øjeblikkeligt erstattes. Kontakt venligst Mathmos.
 • Brug kun produktet til dets tilsigtede anvendelse som beskrevet i denne vejledning. Brug ikke tilbehør, som ikke er anbefalet af producenten.
 • Brug ikke andre midler til opvarmning af flasken end den medfølgende pære, og forsøg ikke at køle den af på en kunstig måde.
 • Brug ikke produktet i mere end 6 timer om dagen.
 • Væsken i produktet er ikke farlig, og den kan kasseres på normal vis (se yderligere oplysninger på vores Ofte stillede spørgsmål på www.mathmos.dk). Hvis væsken ved en fejltagelse sluges, skal der drikkes masser af vand. Hvis der opstår nogen symptomer, skal der søges læge.
 • Brug aldrig dette produkt, hvis flasken har været tabt, da det vil skabe svaghed i glasset. Anskaf en erstatningsflaske, og kasser den gamle. Hvis indholdet spildes, skal du fjerne så meget væske og lava, som du kan, og brug derefter anbefalede rengøringsmetoder for det gulv, du har, til at fjerne den farvede væske og voks.

Reduktion af risiko for forbrænding, elektrisk chok eller personskade:

 • Tag produktet ud af stikkontakten, før dele tages af eller sættes på, og før rengøring.
 • Brug aldrig produktet, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, hvis det ikke virker korrekt, hvis det har været tabt eller er beskadiget, eller hvis det har været nede i vand.
 • Produktets eksterne, fleksible ledning kan ikke udskiftes. Hvis ledningen er beskadiget, skal produktet kasseres.
 • For at afbryde drejes kontakten til positionen slukket, og derefter fjernes stikket fra stikkontakten.
 • Berør aldrig pæren, hvis produktet er tændt, eller hvis det lige er blevet slukket, for at undgå forbrænding. Ved udskiftning af en defekt pære tages produktet ud af stikkontakten, hvorefter det skal køle tilstrækkeligt af.

Producenten af produktet kan ikke holdes ansvarlig for skade eller personskade, der skyldes ukorrekt håndtering, ukorrekt installation eller ukorrekt brug af dennes produkter.

Elektriske affaldsprodukter bør ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Bedes afleveret til genbrug, hvis sådanne faciliteter findes. Spørg de lokale myndigheder eller forhandleren om råd vedrørende genbrug.