Placering

Kun til indendørs brug. Vælg en placering på en ren, solid og vandret overflade.

Anbring den ikke i nærheden af kulde- eller varmekilder, såsom en radiator eller aircondition. Produktet fungerer bedst ved en rumtemperatur på mellem 20 ºC og 24 ºC.

Hold ledningen væk fra opvarmede overflader.

Af hensyn til den bedste ydelse anbefaler vi, at produktet holdes væk fra: Sollys for at undgå blegning, træk og kolde steder for at undgå langsom funktion og frysning, varme steder for at undgå overophedning.

Placer basen på en stabil og flad overflade. VALGFRIT: Basen har 4 skruehuller, hvormed du kan fastgøre den (hvis nødvendigt) på en passende overflade. Vi anbefaler, at du bruger passende skruer (fire af samme slags) til den ønskede overflade, som du vil fastgøre basen på. Du skal sikre, at basen er placeret sikkert på den ønskede overflade.

Opsætning


mathmos_io_giant_lava_lamp_instructions

Dette produkt leveres med 8 komponenter:

 1. 1. Base
 2. 2. R7s-pære
 3. 3. Glasskjold
 4. 4. Varmering
 5. 5. Flaske
 6. 6. Støbt metalhætte
 7. 7. M4-skrue x 2
 8. 8. Unbrakonøgle x 1

Samling:

Avoid handling bulbs with your bare hands, instead, use a soft cloth or similar.

 1. Sæt pæren i produktet ved at skubbe den ene ende ind, og lad den glide på plads mellem kontakterne på lampeholderen. Sørg for, at begge ender af pæren sidder forsvarligt i lampeholderen.
 2. Sæt glasskjoldet på plads. Det er yderst vigtigt, at denne del sidder på plads før brug.
 3. Sæt varmeringen på plads som vist.
 4. Løft flasken forsigtigt ved halsen, og placer den på varmeringen fra produktets forside. Sørg for, at den er lodret og stabil.
 5. Sæt metalhætten på plads. Sørg for, at hver arm passer ind i hakkene i hætten, og vrik den forsigtigt på plads. Brug ikke tvang, da det kan beskadige produktet, og kan ødelægge flasken.
 6. Isæt den medfølgende skrue, og stram med unbrakonøglen, til den sidder fast. Stram ikke for hårdt. Gentag med den anden arm.

Opvarmning

Opvarmning tager mellem 1 og 3 timer afhængigt af den omgivende temperatur. Der kan dannes stalagmitformer under opvarmningen. Disse vil derefter smelte, og lavaen begynder at flyde.

Betjening

 • Dit Mathmos-produkt virker bedst, når det har været brugt fire til fem gange. De første par gange kan der optræde små luftbobler i lavaen. Bemærk, at opvarmningstiden bliver kortere efter adskillige ganges brug.
 • Lad ikke produktet være tændt mere end seks timer om dagen, og lad det ikke overophede. Derved kan produktets levetid forlænges. Overophedning vil forkorte produktets levetid. Hvis det bliver overophedet, er der enten kun én stor boble i toppen af flasken eller en masse små bobler.
 • Produktet må aldrig flyttes eller rystes, når det er i brug eller stadig varmt, da det kan forårsage uklarhed, som ikke kan udbedres.
 • Det er normalt, at glasset har små luftbobler og støbemærker.

Reservedele

Når dit produkt er ved at være udtjent, begynder det at blive uklart, farverne kan afblege, og bevægelsen vil ikke være så god, som den plejede. Dette vil ske efter ca. 2.000 timers brug. Hvis dit produkt er udtjent, eller hvis du ønsker at få en alternativ farvekombination, kan du gå til vores website www.mathmos.com for at få yderligere oplysninger om et nyt produkt eller en ny flaske. Bemærk, at vi ikke genopfylder flaskerne. Sikkerhedskapslen må under ingen omstændigheder åbnes, og der må ikke tilsættes væske.

Hvis pæren springer, skal den udskiftes med en ny af samme type og styrke. Isæt kun en korrekt pære, som angivet på etiketten på basen. Gå til vores website www.mathmos.com for at få yderligere oplysninger om reservepærer.

VIGTIGT! Lad altid produktet afkøle fuldstændigt, før det håndteres eller flyttes. Når produktet er helt afkølet, skal du bruge den medfølgende unbrakonøgle til at fjerne sideskruerne (gem delene omhyggeligt). Løft forsigtigt hætten af. Løft og fjern flasken fra basen.

Placer den nye flaske på produktet. Se under “Opsætning”, hvordan produktet samles igen.

Sikkerhedspunkter

 • Dette produkt overholder alle lovpligtige garantier for det land, hvor det er købt, og overholder alle relevante standardkrav.
 • Dette produkt egner sig kun til at blive forbundet til en strømforsyning på 220-240V ~ 50Hz.
 • Dette stik er et klasse II, dobbeltisoleret produkt, som ikke kræver jordforbindelse.
 • For at undgå beskadigelse skal produktet placeres sikkert uden for børn under 14 års rækkevidde.
 • Hvis glasskjoldet knuses eller revner, skal det øjeblikkeligt erstattes. Kontakt venligst Mathmos.
 • Brug kun produktet til dets tilsigtede anvendelse som beskrevet i denne vejledning. Brug ikke tilbehør, som ikke er anbefalet af producenten.
 • Brug ikke andre midler til opvarmning af flasken end den medfølgende pære, og forsøg ikke at køle den af på en kunstig måde.
 • Brug ikke produktet i mere end 6 timer om dagen.
 • Væsken i produktet er ikke farlig, og den kan kasseres på normal vis (se yderligere oplysninger på vores Ofte stillede spørgsmål på www.mathmos.dk). Hvis væsken ved en fejltagelse sluges, skal der drikkes masser af vand. Hvis der opstår nogen symptomer, skal der søges læge.
 • Brug aldrig dette produkt, hvis flasken har været tabt, da det vil skabe svaghed i glasset. Anskaf en erstatningsflaske, og kasser den gamle. Hvis indholdet spildes, skal du fjerne så meget væske og lava, som du kan, og brug derefter anbefalede rengøringsmetoder for det gulv, du har, til at fjerne den farvede væske og voks.

Reduktion af risiko for forbrænding, elektrisk chok eller personskade:

 • Tag produktet ud af stikkontakten, før dele tages af eller sættes på, og før rengøring.
 • Brug aldrig produktet, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, hvis det ikke virker korrekt, hvis det har været tabt eller er beskadiget, eller hvis det har været nede i vand.
 • Produktets eksterne, fleksible ledning kan ikke udskiftes. Hvis ledningen er beskadiget, skal produktet kasseres.
 • For at afbryde drejes kontakten til positionen slukket, og derefter fjernes stikket fra stikkontakten.
 • Berør aldrig pæren, hvis produktet er tændt, eller hvis det lige er blevet slukket, for at undgå forbrænding. Ved udskiftning af en defekt pære tages produktet ud af stikkontakten, hvorefter det skal køle tilstrækkeligt af.

Producenten af produktet kan ikke holdes ansvarlig for skade eller personskade, der skyldes ukorrekt håndtering, ukorrekt installation eller ukorrekt brug af dennes produkter.

Elektriske affaldsprodukter bør ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Bedes afleveret til genbrug, hvis sådanne faciliteter findes. Spørg de lokale myndigheder eller forhandleren om råd vedrørende genbrug.