Placering

Sæt din lampe på en jævn overflade i et rum med en temperatur på mellem 20 °C og 24 °C.

Sæt lampen i sikker afstand fra:

 • børn under 14 år – for at undgå brud
 • sollys – for at forhindre afblegning
 • træk – for at forhindre langsom bevægelse
 • kolde områder – for at forhindre frysning
 • varme områder – for at forhindre overophedning
 • dyr – for at forhindre brud
 • sæt den ikke på tæpper, og bloker ikke ventilationen under lampen

VIGTIGT!

MONTERING AF MATHMOS HALOGENPÆRER

 

 1. Pæren skal håndteres med stor varsomhed; halogenpærer er ekstremt skrøbelige.
 2. Lad pæren varme op til rumtemperatur.
 3. Vær sikker på, at lavalampen står i den rette position.
 4. Brug en serviet til at holde pæren med; belægninger på fingrene kan beskadige pæren.

 

GU10-pærer: Pres forsigtigt pærens to ben ned i fatningen, og drej derefter pæren en kvart omgang med uret, indtil den ikke kan drejes mere.

 

SES-pærer: Skru forsigtigt pæren i fatningen, og drej den med uret tre gange, eller indtil den møder modstand.

 

 1. Placer forsigtigt flasken på basen.
 2. Tænd lampen med kontakten på ledningen.

 

Vigtigt

1 Berør aldrig pæren eller lampen, når den er tændt.

2 Lad lampen køle af i en time, før du berører pæren eller lampen.

3 Lad ikke lavalampen være tændt i mere en 6 timer ad gangen.

4 Tænd kun for lampen, når flasken sidder i basen.

 

Opsætning og opvarmning

Montér flasken på underdelen med skruekapslen på toppen. Hvis den ikke sidder lige, kan den drejes den lidt. Sæt den derefter i stikkontakten, og tænd den. NB. Det er normalt, at glasset har små luftbobler og støbemærker.

Sørg for at holde lampen væk fra direkte sollys for at forhindre farven i at afblege. Opvarmning tager mellem 1 og 3 timer afhængigt af modellens størrelse og den omgivende temperatur. Der kan dannes stalagmitformer under opvarmningen. Disse vil derefter smelte, og lavaen vil begynde at flyde. Bemærk, at opvarmningstiden bliver kortere efter adskillige ganges brug.

Betjening

Din Mathmos lavalampe vil virke bedst, når den har været brugt fire til fem gange. De første par gange kan der optræde små luftbobler i lavaen.

Lad ikke lampen være tændt mere end seks timer om dagen, og lad den ikke overophede. Derved kan lampens levetid forlænges. Overophedning kan forekomme, når der er enten en stor boble eller mange små bobler.

Lampen må aldrig flyttes eller rystes, når den er i brug eller stadig varm, da det kan forårsage uklarhed, som ikke kan repareres. Bemærk venligst, at det er normalt, at underdelen bliver meget varm.

Reservedele

Når din lavalampe nærmer sig slutningen af sin levetid, vil den begynde at blive uklar, farverne kan afblege, og den vil ikke flyde så godt, som den plejede. Dette vil ske efter ca. 2.000 timers brug. Du kan købe en ny flaske på www.mathmos.dk i de for øjeblikket tilgængelige farver. Bemærk, at vi ikke genopfylder flaskerne. Flasken må under ingen omstændigheder åbnes, og der må ikke tilsættes væske.

Hvis pæren springer, skal den udskiftes med en ny af samme type og styrke. Isæt kun en korrekt pære, som angivet på etiketten på underdelen. Pærer kan købes på www.mathmos.dk ligesom mange andre reservedele.

Sikkerhed

Denne lampe opfylder de relevante sikkerhedsstandarder og er forsynet med den lovpligtige garanti i det land, hvor den er købt. Væsken i lamperne er ikke farlig, og den kan kasseres på normal vis (se yderligere oplysninger på vores online Ofte Stillede Spørgsmål). Brug aldrig en lampe, hvis flasken har været tabt, da det vil skabe svaghed i glasset. Anskaf en erstatningsflaske, og kassér den gamle. Lad ikke lampen være uden opsyn i nærheden af små børn. Hvis væsken ved en fejltagelse sluges, skal der drikkes masser af vand. Hvis den kommer i kontakt med huden eller øjnene, skylles med koldt vand. Hvis der opstår nogen symptomer, skal der søges læge.